Strona Główna

Partner Konkursu

Organizator

„ITele©t” jest jednym najprężniej rozwijających się konkursów ogólnopolskich realizowanych przez ELSA Poland przy współpracy z kancelarią DLA Piper.

Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku prawa, którzy interesują się nowymi, szybko rozwijającymi się dziedzinami, takimi jak prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii (IT) czy prawo telekomunikacyjne.

Zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu internetowego, składającego się z 15 pytań. Każde 5 pytań odpowiadać będzie jednej z dziedzin prawa, których dotyczy konkurs. Pytania te zostały skonstruowane przez prawników z kancelarii DLA Piper.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są pod adresem elsa.org.pl/zapisy-itelect/. Termin rejestracji uczestników rozpoczyna się 7 kwietnia, a upływa 3 maja 2019 r.

Test internetowy będzie miał miejsce 5 maja 2019 r.

Etap ustny oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 maja 2019 r. w Warszawie.

Sukces dotychczasowych edycji tego projektu świadczy o dużym zainteresowaniu studentów stosunkowo młodymi dziedzinami prawa. Każdy z uczestników musi wykazać się szeroką wiedzą prawniczą oraz rozeznaniem w zagadnieniach związanych m.in. z problematyką własności intelektualnej oraz nowych technologii.