Strona Główna

Partner Konkursu

Organizator

„ITele©t” jest jednym najprężniej rozwijających się konkursów ogólnopolskich realizowanych przez ELSA Poland przy współpracy z kancelarią DLA Piper.

Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku prawa, którzy interesują się nowymi, szybko rozwijającymi się dziedzinami, takimi jak prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii (IT) czy prawo telekomunikacyjne.

Zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu internetowego, składającego się z 15 pytań. Każde 5 pytań odpowiadać będzie jednej z dziedzin prawa, których dotyczy konkurs. Pytania te zostały skonstruowane przez prawników z kancelarii DLA Piper.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są pod adresem elsa.org.pl/zapisy-itelect/. Termin rejestracji uczestników rozpoczyna się 9 kwietnia, a upływa 4 maja 2018 r.

Test internetowy będzie miał miejsce 8 maja 2018 r.

Etap ustny oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2018 r. w Warszawie.

Nagrodą główną jest udział w „ELSA Summer Law School on Cyber Law" w Poznaniu, odbywającego się w dniach 29 lipca – 5 sierpnia 2018 r. - pobyt, dojazd oraz kieszonkowe (część kosztów związanych z wydatkami osobistymi).

Dodatkowo uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne upominki książkowe.

Sukces dotychczasowych edycji tego projektu świadczy o dużym zainteresowaniu studentów stosunkowo młodymi dziedzinami prawa. Każdy z uczestników musi wykazać się szeroką wiedzą prawniczą oraz rozeznaniem w zagadnieniach związanych m.in. z problematyką własności intelektualnej oraz nowych technologii.